http://www.tlumaczenia-pwn.pl/oferta/tlumaczenia-pisemne/tlumaczenia-przysiegle/

Tłumaczenie przysięgłe to takie, które może być przygotowane tylko przez tłumacza, który posiada stosowne uprawnienia do jego wykonania. Aby je otrzymać musi on przystąpić do państwowego egzaminu, którego pozytywny wynik skutkuje wpisaniem do rejestru tłumaczy przysięgłych prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości i wydaniem imiennej pieczęci. Biuro Tłumaczeń PWN do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych zatrudnia tylko sprawdzonych, kompetentnych tłumaczy, którzy dokonają przekładu doręczonego przez klienta dokumentu i uprawomocnią go poprzez poświadczenie swoją pieczęcią oraz podpisem.


Poleng Sp. z o.o.
Pamiątkowa 24/1
61-505  Poznań
tel. +48 61 641 25 8